धन्वंतरी योजना

धन्वंतरी योजना

Sr. No. योजना
1 लाभार्थी माहिती तपासा (पासवर्ड आवश्यक)
2 धन्वंतरी योजनेतील समाविष्ट दवाखान्यांची यादी
3

योजनेतील विविध अर्ज

१) धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत अवलंबितांची माहिती सादर करणेकामी कर्मचाऱ्यांनी लिहून द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र

२) धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २००३ अंतर्गत सभासदत्व नाकारणेबाबत अर्ज.

३) धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना प्रतिज्ञापत्र (नमूना अ) (सेवेत असणाऱ्या कर्मचारी/अधिकारी)

४) धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना प्रतिज्ञापत्र (नमूना ब) (सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी)

५) वैद्यकीय प्रतिपुर्तीकामी मागणी करण्याकरीता करावयाचा अर्जाचा नमुना

६) धन्वंतरी प्रतिपुर्ती उपचार बील स्विकृती चेक लिस्ट

७) फक्त महिला कर्मचा-यांसाठी - आईवडिल/सासूसासरे यांची धन्वंतरी योजनेमध्ये नोंद घेण्यासाठी द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्राचा नमूना