परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
माहिती उपलब्ध नाही/td>
क्रमांक तपशील आदेश
1 सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०२४च्या अनुषंगाने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत आदेश बघा
2 कोव्हिड १९ कामकाज वाटप बाबत आदेश बघा